kadra

Marcin Pruszak

Instruktor P?ywania.
Absolwent Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S?upsku o kierunku Pedagogika Opieku?czo Wychowawcza z Wychowaniem Fizycznym.
Wieloletnie do?wiadczenie w pracy z m?odzie?? w Zespole Szk? Ekonomiczno - Rolniczych obecnie Zespole Szk? Ekonomiczno - Us?ugowych
w Bytowie.
Do?wiadczenie zawodowe w pracy z dzie?mi, m?odzie?? i z doros?ymi. M?odszy Ratownik WOPR

//

Poprawiony (środa, 30 września 2015 21:05)