Get Adobe Flash player
Start O nas

O nas

Szk?ka P?ywania CHAMPION. Zosta?a za?o?ona z pocz?tkiem roku 2010, przez Mistrzw Polski w P?ywaniu.
Z zami?owania i pasji do pi?knego sportu. Wieloletnie do?wiadczenie, lata praktyki w wodzie oraz hobby, zmotywowa?y Mistrzw Polski w P?ywaniu do za?o?enia profesjonalnej szk?ki p?ywania.

Szk?ka p?ywania CHAMPION ukierunkowana jest na zaj?ciach polegaj?cych na oswajaniu z wod?, nauce p?ywania dzieci, m?odzie?y i doros?ych oraz na usprawnianiu ruchowym w wodzie. P?ywanie ju? od wczesnych lat zapewnia najlepsz? profilaktyk? w skrzywieniach kr?gos?upa, znakomicie wzmacnia wszystkie mi??nie organizmu oraz odporno??.

 
Go?cimy
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
Kontakt z nami

Trener Jacek
tel. 508 193 736

Instruktor Marcin
tel. 664 992 635