Get Adobe Flash player
Start O nas

Informacja

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia Pa?stwu us?ug na najwy?szym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczane w Pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. Mo?ecie Pa?stwo dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych cookies. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach przegl?darki internetowej.

Jak wy??czy? ciasteczka

Je?li korzystasz z urz?dzenia przeno?nego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si? z opcjami dotycz?cymi ochrony prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz?dzenia.

 
Go?cimy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Kontakt z nami

Trener Jacek
tel. 508 193 736

Instruktor Marcin
tel. 664 992 635