Get Adobe Flash player
Start Zajęcia

zajęcia na basenie Kościerzyna

Nauka i doskonalenie pływania:

Pływalnia:

„AQUA Centrum” www.basen-koscierzyna.pl
KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o.
Adres:
83 - 400 Kościerzyna
ul. Hallera 2

Wtorek

 • 16.00 – 16.40
 • 16.40 – 17.20
 • 17.20 – 18.00

Czwartek

 • 16.00 – 16.40
 • 16.40 – 17.20
 • 17.20 – 18.00

Piątek

 • 16.00 – 16.40
 • 16.40 – 17.20
 • 17.20 – 18.00

Regulamin

 1. Pływalnia jest obiektem miejskim, każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Rodzic/opiekun dziecka podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki pływania oraz stanie zdrowia dziecka.
 3. Uczestnik kursu zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących zajęcia.
 4. Zajęcia odbywać się będą w trakcie całego roku szkolnego, czas trwania lekcji 40 min.
 5. Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła Pływania „Champion” nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Prowadzący zajęcia nie sprawują opieki nad małoletnimi uczestnikami kursu, którzy przebywają (przed i po zajęciach) w szatni.
 7. W czasie trwania kursu możliwe jest odrabianie maksymalnie dwóch spotkań zaległych po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka. Odrobienie zajęć nastąpi w dniu uzgodnionym ze Szkołą Pływania „CHAMPION”. Nie przenosi się nieodrobionych zajęć na poczet kolejnego karnetu.
 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 9. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 10. Osoby, które są dowożone zorganizowanym transportem zobowiązane są do uiszczenie całej kwoty za przejazdy przy wykupieniu karnetu. Kwota za niewykorzystany przejazd przepada.
 11. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Kontakt z nami

Trener Jacek
tel.  508 193 736

Instruktor Marcin
tel. 664 992 635