Get Adobe Flash player
Start

Karta p?ywacka

Kart? P?ywack? mo?e posiada? tylko taka osoba, ktra:
  • przep?yn??a 200 m w wodzie stoj?cej, dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z pr?dem wody, w tym co najmniej 100 m na plecach;
  • wykona?a skok do wody z wysoko?ci co najmniej 0,7 m;
  • przep?yn??a pod wod? co najmniej 5 m w wodzie stoj?cej lub 15 m z pr?dem wody

//